Eigen regie op je ontwikkeling

Binnen S&L Zorg leren we niet af en toe maar continu. Vakbekwame en deskundige medewerkers dragen immers bij aan goede zorg en begeleiding voor onze bewoners.

Als medewerker krijg je alle kansen om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Aan de hand van een duidelijke visie, een modern opleidingssysteem en door gebruik te maken van de kwaliteiten en expertise die we in huis hebben maken we met elkaar S&L Zorg iedere dag een beetje beter.

Video afspelen

Bekijk het
inspirerende
verhaal van leerling Demi

Nooit te oud om te leren

Interesse?

Benieuwd of Praktijkgestuurd leren iets voor jou is? Neem dan eens contact op met ons. Bijvoorbeeld via WhatsApp of via een e-mail naar onze praktijkopleiders Henny der Kinderen h.d.kinderen@slzorg.nl of Jessica Tak j.tak@slzorg.nl.

Praktijk Gestuurd Leren op maat

Bij S&L Zorg werken we met leerlingen in de functie van cliëntbegeleider in opleiding. We bieden hen graag een fijne en interessante werkplek in de zorg om zo bij te dragen aan onze medewerkers van de toekomst. Je volgt hiervoor het opleidingstraject ‘Praktijkgestuurd leren op maat’. Deze opleiding duurt gemiddeld 2 jaar (ook mogelijk in 1,5 jaar of 2,5 tot 3 jaar).

Wat houdt het in?

Binnen het traject Praktijkgestuurd leren op maat volg je de opleiding maatschappelijke zorg medewerker gehandicaptenzorg op niveau 3 of niveau 4. Dat is werken en leren tegelijk, we noemen dit ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het Praktijkgestuurd leren op maat is onderdeel van Samen Onbeperkt, een unieke samenwerking tussen SDW, S&L Zorg en SOVAK. De opleiding wordt verzorgd door Curio Roosendaal.

De lesdagen vinden plaats op locaties van S&L Zorg, SDW en SOVAK en richten zich op wat jij in je dagelijks werk nodig hebt. De ervaring op de werkvloer is hierbij een belangrijk uitgangspunt voor de lesstof. Tijdens de lesdagen wordt ook gebruik gemaakt van onze eigen deskundigheid doordat gastdocenten uit de organisaties lessen en trainingen verzorgen. Zo verzorgen bijvoorbeeld orthopedagogen lessen over de diverse ontwikkelingsfasen en logopedisten over slikken en verstikken. Je maakt ook kennis met de verschillende cliëntgroepen, waardoor je zo breed mogelijk wordt opgeleid en veel kennis en ervaring opdoet.

Voor het Praktijkgestuurd leren op maat is een startmoment in februari en september mogelijk. De opleiding duurt gemiddeld 2 jaar. Leerlingen hebben de mogelijkheid om het traject desgewenst te versnellen (1,5 jaar) of te verlengen (2,5 tot 3 jaar). Het betreft een maatwerktraject voor de leerling. Na het succesvol afronden van deze opleiding krijg je een vast contract aangeboden van minimaal 24 uur in de functie van cliëntbegeleider niveau 3.

Het modulair traject

Wanneer je al een aanverwante opleiding in zorg of welzijn (zoals CIOS of pedagogisch medewerker) hebt kun je een verkorte opleiding volgen, genaamd het modulair traject. De opleiding is namelijk opgebouwd uit verschillende modules, die ook los te volgen zijn. Bij S&L Zorg is het vanaf februari 2023 mogelijk om één module via het modulair traject te volgen. De module die vanaf februari zal worden aangeboden is gericht op de basis deskundigheid rondom onze doelgroep en het werkveld. In de toekomst is er mogelijk een uitbreiding van het modulair traject.

De verkorte opleiding is een maatwerktraject waarbij gekeken wordt naar jouw mogelijkheden en kun je, wanneer je al een aanverwante opleiding in zorg of welzijn hebt gevolgd, al in 6 maanden afronden.

Een opleidingstraject voor verschillende mensen

Deze verkorte opleiding is bedoeld voor verschillende mensen. Enerzijds mensen die de overstap naar de zorg willen maken en nu nog werkzaam zijn binnen een andere branche. Anderzijds mensen die al ervaring hebben in de zorg door eerdere opleidingen of werk, maar nog geen (of gedeeltelijk) passende opleiding hebben afgerond. Ook mensen met minder werkervaring, die passie hebben voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking,  zijn welkom in dit traject. 

Binnen S&L Zorg zien we dat deze mensen allemaal een waardevolle inbreng hebben in de zorg voor onze bewoners. In de opleiding houden we rekening met jouw eerder opgedane kennis, werk-en levenservaring.

opleiding in de zorg

Interesse?

Benieuwd of het verkort traject iets voor jou is? Neem dan eens contact op met ons. Bijvoorbeeld via WhatsApp of via een e-mail naar onze praktijkopleiders Henny der Kinderen h.d.kinderen@slzorg.nl of Jessica Tak j.tak@slzorg.nl

Meer weten?

Stuur dan een e-mail naar onze praktijkopleiders Henny der Kinderen via h.d.kinderen@slzorg.nl of Jessica Tak via j.tak@slzorg.nl of kijk op de website van Samen Onbeperkt.

opleiding in de zorg
Marieke Schrauwen over haar functie als opleidingsadviseur:

“Je kiest zelf wat je nog meer wilt leren.”

Beste leerbedrijf!

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB heeft S&L Zorg uitgeroepen tot beste leerbedrijf 2018 van Noord-Brabant, in de sector Zorg, Welzijn en Sport.

Een prachtige waardering en aanmoediging om door te blijven gaan met al het moois dat we op het gebied van leren en ontwikkelen doen.

Ontwikkel
mee met S&L Zorg

Om de medewerker centraal te kunnen stellen, leren op de werkplek toe te passen én om onze eigen kwaliteiten optimaal in te zetten, hebben we voor verschillende onderdelen extra aandacht:

Rol van de leiding­gevende

Leidinggevenden kijken samen met de medewerker naar de huidige functie en naar de toekomst. Zij faciliteren leermogelijkheden in het werk en denken mee over loopbaanstappen. De medewerker heeft natuurlijk ook eigen verantwoordelijkheid als het gaat om scholing en het pakken van loopbaankansen.

Een (leer)coach voor extra ondersteuning aan teams

Soms is het fijn als iemand meedenkt en kijkt hoe het (nog) beter kan in een team. Binnen S&L Zorg zetten we vooral in op collegiale coaching en ondersteuning. Zo maken we optimaal gebruik van de kwaliteiten van onze medewerkers.

Samen leren op het werk

Je kunt van elkaar zoveel leren. Hoe mooi is het om eens bij een ander collega of woning mee te kunnen kijken en van rolmodellen te leren door af te kijken? Binnen S&L Zorg stimuleren we het werkplekleren.

Bij- en nascholing

Bij- en nascholingen zijn er in allerlei vormen. E-learning, klassikale trainingen, teamscholing, intervisie of coaching on the job. We ontwikkelen scholingen zelf of kopen ze in. Zo ontstaat een mooie mix waar onze medewerkers hun deskundigheid en bekwaamheid mee op peil kunnen houden.

Ons nieuwe opleidingssysteem LearnLinq

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk om vakbekwaam te worden en te blijven. Het systeem helpt om aan de verplichte scholingen te voldoen en daarnaast kan je kiezen wat je nog meer wilt leren.

Loopbaanpunt

Bij het interne loopbaanpunt kun je terecht met allerlei loopbaanvragen. Samen met één van de loopbaancoaches ga je op zoek naar wie je bent, wat je kan, wat je wil en hoe je dit kunt bereiken.

Experts met passie voor een bepaald thema

Experts zijn medewerkers die graag hun specifieke expertise willen delen. Bijvoorbeeld over dementie, LACCS of palliatieve zorg. We hebben veel kennis en expertise in huis die we optimaal willen benutten.

Individuele opleidingskansen

Persoonlijke ontwikkeling stimuleren we binnen S&L Zorg. Medewerkers hebben de mogelijkheid externe scholing te volgen. Denk aan een verdiepingstraining, een vervolg MBO of HBO opleiding of het bijwonen van een congres.

“Ik werk al ruim 30 jaar bij S&L Zorg, maar ik leer nog steeds iedere dag.”

Ilse Schneijderberg
Cliëntbegeleider

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, stageplaats, vrijwilligerswerk of ben je gewoon nieuwsgierig en wil je graag eens bij ons binnen kijken? Dan leren we jou graag kennen!